JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Novinky a aktuální projekty

Dobrý den, informujeme Vás o aktuálním dění v naší společnosti:

Co děláme - Fotogalerie

Nosným programem firmy je komplexní výstavba inženýrských sítí - plynovodů, vodovodů a kanalizací a běžná stavební činnost.

Chodníky a cyklostezky, ostatní stavební práce

Výstavba chodníků, opravy stávajících povrchů, zemní práce, rekonstrukce pomníků na hřbitově

Komunikace, parkovací stání

Výstavba a rekonstrukce komunikací a parkovacích stání, odvodnění zpevněných ploch

Inženýrské sítě pro výstavbu RD, kanalizace, vodovody

Výstavba základní technické vybavenosti - příprava inženýrských sítí pro výstavbu RD, kanalizace, kanalizační přípojky, čistírny odpadních vod a čerpací stanice odpadních vod, vodovody a vodovodní přípojky, ATS - výstavba nových řadů či rekonstrukce stávajích sítí

plynovody

Výstavba a rekonstrukce plynovodů a plynovodních přípojek, provádění přeložek stávajících plynovodů

Aktualizace 2017-10;Design ©2005 G2Studio s.r.o. | O nás | Co děláme | Reference | Kontakty | Systém jakosti | Linky | Nabídka zaměstnání