JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Záruka pro investora za kvalitu

Systém řízení jakosti – ISO 9001 a Systém jakosti EMS – ISO 14001 a OHSAS 18000

Společnost ve spolupráci se STAMOZA, společnost s ručením omezeným Cheb buduje systém řízení jakosti dle  ČSN EN ISO 9001, systém enviromentálního managementu v rozsahu požadavků ČSN ISO 14001 a OHSAS 18001 v oboru výstavby inženýrských sítí .

Systém jakosti vychází ze strategie a cílů jakosti stanovených vedením společnosti a je vytvářen, dokumentován a neustále zlepšován jako prostředek k zajištění shody produkce se specifikovanými požadavky.

Certifikace GAS

Společnost JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE spol. s  r.o. úzce spolupracuje s  firmou STAMOZA, společnost s ručením omezeným Cheb která vlastní Certifikát pro práce na plynárenských zařízeních dle TPG 923 01-1,2:2009 – (certifikaci provádí Certifikační a registrační orgán organizace GAS s.r.o.) v rozsahu G-S3, P3, N:

  1. montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z oceli do DN 200 v otevřených výkopech o max. provozním přetlaku do 40 bar vč. a s přetlakem do 5 bar vč. bez omezení světlosti;
  2. montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu v otevřených výkopech o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení;
  3. bezvýkopové rekonstrukce a kladení plynovodů prováděné metodou strojního vtažení PE potrubí
Aktualizace 2014-05;Design ©2005 G2Studio s.r.o. | O nás | Co děláme | Reference | Kontakty | Systém jakosti | Linky | Nabídka zaměstnání